Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

  /  Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

Εκδόσεις Odysseus

Ο διαδικτυακός τόπος/ιστοσελίδα www.odysseuspublishing.com.cy είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της Κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «Odysseus Publishing Ltd», η οποία εδρεύει στην Λευκωσία, στην Λεωφόρο Κέννεντυ 23, Τ.Κ.1075, στην Κύπρο. Προτού περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος των Εκδόσεων Odysseus, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.odysseuspublishing.com.cy.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.odysseuspublishing.com.cy συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς. Σε περίπτωση μη αποδοχής των πιο κάτω όρων, θα πρέπει να αποφεύγεται αντίστοιχα η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ιστοσελίδων, υπηρεσιών των Εκδόσεων Odysseus.

 

Όροι της σύμβασης

Οι Εκδόσεις Odysseus διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς ή να ανανεώνουν τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού τους καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Οι Εκδόσεις Odysseus αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

© Odysseus Publishing – Σύμφωνα με τον νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, το σύνολο του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων) αυτού του διαδικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των Εκδόσεων Odysseus και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Εξαιρείται το υλικό που προμηθεύεται από τρίτους και ανήκει στην ιδιοκτησία αυτών. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε μέσο/τρόπο αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους, είδους, του συνόλου του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας χωρίς την προγενέστερη έγκριση των Εκδόσεων Odysseus/ τρίτων δικαιούχων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας των Εκδόσεων Odysseus ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τις Εκδόσεις Odysseus ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.odysseuspublishing.com.cy ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα των Εκδόσεων Odysseus ή/και του www.odysseuspublishing.com.cy ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.odysseuspublishing.com.cy και στο ηλεκτρονικό κατάστημα των Εκδόσεων Odysseus δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Πληροφορίες, ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε θέμα επιτρεπόμενης μετά από άδεια αναπαραγωγής και άλλων σχετικών με πνευματική/βιομηχανική ιδιοκτησία των Εκδόσεων Odysseus μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@odysseuspublishing.com.cy.

 

Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προϊόντα

Οι Εκδόσεις Odysseus δεσμεύονται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.odysseuspublishing.com.cy, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα τους, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

 

Περιορισμός ευθύνης

Οι Εκδόσεις Odysseus δεν ευθύνονται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσονται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.odysseuspublishing.com.cy ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.odysseuspublishing.com.cy παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα των Εκδόσεων Odysseus δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Όρια Ευθύνης

Γενικά το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου, ιστοσελίδας, θα υπόκειται σε περιοδική ανανέωση από τις Εκδόσεις Odysseus.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά πληροφορίες των προϊόντων των Εκδόσεων Odysseus, (π.χ. περιγραφή, λεπτομέρειες, φωτογραφίες αυτών), που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο/ιστοσελίδα και προέρχονται από τρίτους (π.χ. άλλους εκδοτικούς οίκους, συνεργάτες, προμηθευτές), οι Εκδόσεις Odysseus δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ελλείψεις, λάθη ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παράλειψη στα στοιχεία αυτά.

Επιπλέον οι Εκδόσεις Odysseus δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας και ασφάλειας των ιστοσελίδων, προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, ασφάλεια και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπουν οι Εκδόσεις Odysseus μέσω ‘συνδέσμων’ (links) και ‘υπερσυνδέσμων’ (hyperlinks). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση αυτών, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες και τους διαχειριστές τους, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι Εκδόσεις Odysseus απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη.

 

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.odysseuspublishing.com.cy αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα των Εκδόσεων Odysseus για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Διαβάστε την ΠΠΠΔ αναλυτικά εδώ.

 

Ασφάλεια

Οι Εκδόσεις Odysseus αναγνωρίζουν τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος των Εκδόσεων Odysseus επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

 

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το Όνομα Χρήστη (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση αλλαγή του, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα των Εκδόσεων Odysseus δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (πχ ημερομηνία γέννησης).

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας, η επιβεβαίωσή τους, η δέσμευση του ποσού και η τελική χρέωση γίνονται σε ασφαλές περιβάλλον (SSL) της τράπεζας Eurobank. Το www.odysseuspublishing.com.cy σε καμία περίπτωση δεν γνωρίζει και δεν χειρίζεται τα στοιχεία της κάρτας σας.

Προσωπικά Δεδομένα/Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις Εκδόσεις Odysseus γίνεται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, τη συναφή εθνική, κοινοτική νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις και πράξεις της αρμόδιας Αρχής (www.dpa.gr). Οι Εκδόσεις Odysseus διατηρούν αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει οικειοθελώς ο επισκέπτης/χρήστης αυτής της ιστοσελίδας για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης, εγγραφής ως μέλους, παραγγελίας προϊόντων των εκδόσεων Odysseus, ή συλλέγονται αυτομάτως κατά την επίσκεψη, πλοήγηση σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Οι Εκδόσεις Odysseus δεσμεύονται ότι δεν θα προβούν σε πώληση, μεταβίβαση ή κοινοποίηση με οιοδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους των προσωπικών σας δεδομένων που θα συλλέξουν μέσω του www.odysseuspublishing.com.cy, με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Οι Εκδόσεις Odysseus επιφυλάσσονται του δικαιώματος τους να ενημερώνουν τους προμηθευτές τους με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Σημειώνεται ότι αν έχει επιλεγεί πληρωμή με πιστωτική κάρτα, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα (στοιχεία πιστωτικής κάρτας-διαδικασία πληρωμής με κάρτα γίνεται μέσω ανακατεύθυνσης στο σύστημα της Τράπεζας Eurobank), που αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης στην ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας, δεν συλλέγονται, ούτε επεξεργάζονται, ούτε αποθηκεύονται με οποιοδήποτε τρόπο, από τις εκδόσεις Odysseus.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τις Εκδόσεις Odysseus (info@odysseuspublishing.com.cy) προκειμένου ενημερωθεί για την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, ή άσκηση άλλων σχετικών δικαιωμάτων του σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες, καθώς και όσοι δίνουν προσωπικά τους στοιχεία στο δικτυακό τόπο www.odysseuspublishing.com.cy, έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από τις Εκδόσεις Odysseus τις ακόλουθες πληροφορίες: α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε) τη διόρθωση, διαγραφή ή δέσμευση (κλείδωμα) των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο και των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύννομη και στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία τους, κάθε κατά τα ανωτέρω διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος), εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατο ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν περιέχουσες αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να απενεργοποιήσουν την εγγραφή τους ανά πάσα χρονική στιγμή με μία απλή επίσκεψη στη σχετική υπηρεσία του www.odysseuspublishing.com.cy στη φόρμα επικοινωνίας. Μετά την απενεργοποίηση της εγγραφής των χρηστών θα διαγράφονται από εμάς όλα τα στοιχεία αυτών που τηρούνται στο αρχείο. Για το λόγο αυτό μετά την απενεργοποίηση της εγγραφής τους, οι πρώην εγγεγραμμένοι χρήστες δεν θα δικαιούνται τα προνόμιο που παρέχονται στους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου www.odysseuspublishing.com.cy.

Η επίσκεψη/χρήση αυτής της ιστοσελίδας και η υποβολή προσωπικών δεδομένων, από μέρους του επισκέπτη/χρήστη συνεπάγεται τη συγκατάθεσή του όσον αφορά στη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους αυτής της ιστοσελίδας και της κείμενης νομοθεσίας.

 

Παραγγελία / Παράδοση Προϊόντων

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα των Εκδόσεων Odysseus μπορείτε να βρείτε τίτλους διαφόρων κατηγοριών. Στην περίπτωση που ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιήστε την «Αναζήτηση», που θα σας οδηγήσει κατ’ ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή σας.

Για να παραγγείλετε τα βιβλία της επιλογής σας θα πρέπει να κάνετε κλικ στο εικονίδιο με την ένδειξη «προσθήκη στο καλάθι» που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε βιβλίου. Στη συνέχεια θα πρέπει να οριστικοποιήσετε τις ποσότητες στο καλάθι αγορών σας. Η επιβάρυνση του ΦΠΑ για τα έντυπα βιβλία είναι 5% και περιλαμβάνεται στην τιμή του βιβλίου, όπως αυτή εμφανίζεται στις σελίδες που εμφανίζονται τα βιβλία.

Για αποστολές στην Ελλάδα ο ΦΠΑ ανέρχεται στο 6% και υπολογίζεται αυτόματα κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Για αποστολές εκτός Κύπρου και Ελλάδας παρακαλώ επικοινωνήστε με τις Εκδόσεις Odysseus στο info@odysseuspublishing.com.cy.

 

Τρόποι Πληρωμής

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

  1. Αντικαταβολή – Πληρωμή επί αντικαταβολή: Πληρώνετε τοις μετρητοίς στο ταχυδρομικό κατάστημα ή στην εταιρία ταχυμεταφοράς όταν παραλαμβάνετε την παραγγελία σας.
  2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό – Πληρωμή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό: Μπορείτε να καταθέτετε τα χρήματα για τις παραγγελίες σας σε έναν από τους λογαριασμούς των Εκδόσεων Odysseus.

Για την Κύπρο:

HELLENIC BANK
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 140-01-790701-01
IBAN: CY37005001400001400179070101

Για την Ελλάδα

EUROBANK
IBAN: GR78 0260 2530 0004 0020 1264 667

Στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής στο info@odysseuspublishing.com.cy. Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας.

 

Τρόποι και έξοδα αποστολής

Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς (εκτός από τις δυσπρόσιτες περιοχές, και εφόσον έχει υπάρξει συνεννόηση με τον πελάτη).

Για τις παραγγελίες εντός Κύπρου και Ελλάδας, τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον αποστολέα εκτός και αν το σύνολο της παραγγελίας υπερβαίνει τα €50,00 οπότε η αποστολή είναι δωρεάν.

Ο χρόνος αποστολής είναι κατά κανόνα 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες (εξαρτάται από τον τρόπο αποστολής) από την καταχώριση της παραγγελίας, εφόσον στην ιστοσελίδα αναγράφεται ότι τα βιβλία είναι άμεσα διαθέσιμα. Ως εργάσιμες μέρες λογίζονται οι καθημερινές ημέρες της εβδομάδας (πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών).

 

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του www.odysseuspublishing.com.cy ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο – email – fax – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα.

Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του www.odysseuspublishing.com.cy.

Το www.odysseuspublishing.com.cy μπορεί να αξιοποιεί – επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές σας προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά σας ενδιαφέροντα και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν εσείς ζητήσετε να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές.

Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά σας ενδιαφέροντα ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

Έτσι, το www.odysseuspublishing.com.cy υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή/και των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 

Πολιτική Επιστροφών
Προϊόντα που έχουν αγοραστεί απευθείας από τις Εκδόσεις Odysseus μπορούν να επιστραφούν εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, με πλήρη επιστροφή του ποσού. Τα προϊόντα δεν πρέπει να είναι σημειωμένα, χτυπημένα ή μεταχειρισμένα καθ’ οιονδήποτε τρόπο και πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, ικανά προς πώληση.
Για έγκριση επιστροφής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω email (info@odysseuspublishing.com.cy) προτού αποστείλετε πίσω το προϊόν που αγοράστηκε. Στο μήνυμά σας θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο αριθμός παραγγελίας σας. Τα έξοδα μεταφοράς του επιστρεφόμενου προϊόντος επιβαρύνουν τον αποστολέα.
Προϊόντα των Εκδόσεων Odysseus που έχουν αγοραστεί μέσω βιβλιοπωλείου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους πρέπει να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει η πολιτική επιστροφών του σημείου πώλησης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο www.odysseuspublishing.com.cy υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της Κυπριακής νομοθεσίας

Οποιαδήποτε διαφορά και οποιοδήποτε παράπονο εγείρεται αναφορικά με το περιεχόμενο και/ή τις υπηρεσίες του www.odysseuspublishing.com.cy θα επιλύεται από τα Δικαστήρια Λευκωσίας προς αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Πριν τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας, ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους. Οι Εκδόσεις Odysseus δύνανται να τροποποιούν οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Οι δε επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του ηλεκτρονικού καλαθιού μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση ΜΗ αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς η χρήση του ηλεκτρονικού καλαθιού.

Συγγραφέας

Right Menu Icon